Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy.

O vsi se poprvé dočítáme v dokumentu pocházejícím z roku 1603. Háje se tak řadí k mladším obcím Příbramska. Historie obce byla úzce spjata s těžební a důlní činností, která v okolí probíhala. Proto se není co divit, že se v její blízkosti nachází několik dolů.

První historické písemné zprávy o jednotlivých osadách v kraji se začínají objevovat už po roce 1000, o samostatných Letech však až po roce 1300. Neznamená to ovšem, že by osada v té době již neexistovala. Jméno obce se pravděpodobně odvozuje od osobního jména svého zakladatele, který se jmenoval jako jedno z